Home
Naar alle Tips

Geen windmolens in De Zilk

Ella van der Meij
22/4/2021
De Zilk

Liever geen windmolens in het open landschap in De Zilk. Er is al zo weinig open ruimte en het is zonder om dit te vervuilen met hoge molens. Liever zo veel mogelijke zonnepanelen op de daken.